Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maxima Centrum Ubezpieczeń Paweł Werner z siedzibą w Olsztynie 10-450 Olsztyn, Ulica: Piłsudskiego 50, posługująca się nr NIP: 7393438871, REGON: 280431421;
 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty ubezpieczenia i ewentualnie umowy ubezpieczenia, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Panią/Pana oferty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wszelkie wnioski dotyczące powyższych praw prosimy kierować na adres email: biuro@maximacu.pl lub zgłaszać osobiście w naszych placówkach.
 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia i jest niezbędne do przedstawienia oferty ubezpieczenia.
 
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu podjęcia decyzji na temat proponowanego ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego

scroll up