Ubezpieczenia domów i mieszkań

Domy i mieszkania

Ubezpieczenie naszego gospodarstwa domowego jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nie mniej osoby poszkodowane, szczególnie w ostatnich powodziach, nalegają by stały się one obowiązkowe. Podstawowym ryzykiem od jakiego możemy ubezpieczyć mieszkanie jest ogień i inne zdarzenia losowe. W większości towarzystw tym zakresem objęte są następujące sytuacje:

 • pożar
 • wybuch
 • powódź
 • zalanie
 • upadek drzewa lub masztu
 • upadek statku powietrznego
 • uderzenie pojazdu lądowegouderzenie pioruna
 • trzęsienie ziemi
 • lawina
 • huragan
 • grad


Drugim ryzykiem jest kradzież. Najczęstszym wymaganym zabezpieczeniem jest posiadanie dwóch zamków, bądź jednego atestowanego, lecz istnieją wyjątki od tej reguły. Z racji, iż mieszkania parterowe są najbardziej narażone na ryzyko kradzieży, towarzystwa stosują zwyżki dla tych mieszkań. Towarzystwa znajdujące się w naszej ofercie oferują także szereg zniżek np. za drzwi antywłamaniowe bądź alarm.

OC w życiu prywatnym – często dołączane do ubezpieczenia domów i mieszkań, głównie jako zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich związanych z użytkowaniem lokum. Najprostszym przykładem działania OC w życiu prywatnym jest zalanie sąsiadów. W przypadku domów jest to poślizgnięcie się na źle odśnieżonym chodniku. OC w życiu prywatnym działa także w przypadku wyrządzenia szkody przez nasze zwierzę bądź też dziecko. Towarzystwa przejmują odpowiedzialność za roszczenia osób poszkodowanych do określonych sum ubezpieczenia.

Z racji silnej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym, towarzystwa oferują za dodatkową opłatą usługi assistance w których zakres wchodzi interwencja hydraulika, wymiany zamków w drzwiach, dowiezienia leków i wielu innych.

 

scroll up